FREAK FORTRESS 2 RULES:
For polish version scroll down

1. Do not take over a control point as a boss unless he is a spy, scout or soldier or is under 1000 hp, the RED team can always capture the control point.
2. You may not ridicule or insult any players on the server.
3. It is not allowed to advertise other servers / pages etc. in chat, nickname, avatar or spray.
4. You can't camp as scout and spy. (they must go attack the boss)
5. Do not use bugs for your own benefit.
6. It is forbidden to special annoy players, e.g. playing loud music in the voice chat or provoking them.
7. It is forbidden to camp as a boss, the boss must attack players and can't stand still.
8. No spam in the chat.
9. Prohibition of Propagating 18+ content.
10. You can't just run away from the boss as scout and soldier, You have to deal some damage to the boss.

VIP Rules:
-Vips cannot use !voteslay on players for no reason, especially when they are a boss.
-If you're on the RED team and you fall into a chasm that would normally kill you, type kill in the console because it's a bug (you should normally die).
(For breaking vip rules the rank will be taken and the money will not be returned)

REGULAMIN FREAK FORTRESS 2:
Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania!!!

1.Nie wolno przejmować punktu kontrolnego jako boss chyba że został spy,scout lub soldier lub ma poniżej 1000 hp, drużyna RED zawsze może przejmować punkt kontrolny.
2.Nie wolno wyzywać, wyśmiewać ani obrażać żadnych graczy na serwerze.
3.Nie wolno reklamować innych serwerów/stron itp. na chacie, w nicku, avatarze lub sprayu.
4.Zakaz campienia jako socut i spy. (muszą oni iść atakować bossa)
5.Zakaz wykorzystywania bugów na własną korzyść.
6.Zakaz specjalnego denerwowania graczy np. puszczania głośno muzyki na voice chacie lub prowokowanie ich.
7.Zakaz campnienia jako boss, boss ma atakować graczy a nie stać w miejscu.
8.Zakaz spamienia na chacie.
9.Zakaz Propagowania treści 18+.
10.Nie można tylko uciekać od bossa jako scout i soldier, muszą oni zadawać jakieś obrażenia bossowi.

Zasady dotyczące vip:
-Nie wolno używać !voteslay bez powodu na graczach a zwłaszcza gdy są bossem
-Jeśli jesteś w drużynie RED i spadniesz w przepaść która normalnie by cię zabiła wpisz kill w konsoli ponieważ to bug(normlanie powinieneś zginąć).
(Za złamanie zasad vipa ranga zostanie zabrana a pieniądze nieoddane)