OGÓLNE ZASADY

1) Szanuj innych graczy w obszarze OOC.
2) Groźby OOC wobec gracza będą podlegać karom.
3) Czat w grze nie służy do kwestionowana decyzji i opini administracji. Jeśli jednak jako gracz czujesz, że zostałeś potraktowany niesprawiedliwie, masz prawo zgłosić to na matland.eu/panel
4) Wymiana przedmiotów na serwerze za korzyści materialne poza serwerem jest niedozwolona.
5) Nadmierne wysyłanie niepotrzebnych wiadomości na czacie OOC jest zabronione.
6) Zakazuje się unikania kar nałożonych przez administrację w dowolny sposób.
7) Osoba, która namawia inną osobę do łamania regulaminu, zostanie ukarana karą równoważną lub surowszą niż kara, do której namawiała.
8) Wykorzystywanie luk w regulaminie jest zabronione.
9) Do zgłaszania graczy służy !report. Do zgłaszania błędów i pytań służy !asay (@)
10) Przeszkadzanie podczas admin site’a jest zabronione.
11) Propagowanie treści 18+/rasistowskich/ksenofobicznych itp. na czacie OOC jest zabronione.
12) Wykorzystywanie błędów w grze do własnej korzyści jest niedozwolone. Jeśli odkryjesz taki błąd, zgłoś go.
13) Serwer nie jest miejscem do reklamowania; reklamowanie jakichkolwiek rzeczy jest zabronione..
14) Każdy gracz zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.
15) Publikowanie nagrań z admin site’ów jest zabronione.
16) Stosowanie oszustw (cheatowania) oraz próby spowodowania awarii serwera są zabronione.
17) Unikanie sytuacji związanych z roleplayem poprzez celowe opuszczenie serwera jest zabronione.
18) Administracja ma prawo do karania graczy, jeśli uznaje, że ich zachowanie jest szkodliwe dla społeczności serwera lub samego serwera.
19) Administracja zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub zmiany punktów regulaminu.
20) Udostępnianie linków do stron spoza sieci serwerów MatLand Network na serwerze jest zabronione.
21) Obraza OOC zgłoszona na !report jest brana pod uwagę jako kara dla innego gracza.
22) Przeszkadzanie podczas trwającego eventu jest surowo karane.
23) Administracja serwera będzie egzekwować naruszenia TOS Garry’s Moda.
24) Administrator ma prawo do nałożenia zakazu na prace/kategorie (job ban), jeśli istnieje ku temu uzasadniony powód, a osoba, której ten zakaz dotyczy, nieustannie łamie regulamin.
25) Administracja nie ma obowiązku udzielać informacji o postępowaniu w danej sprawie innym graczom.

## ZASADY RP

### Zakaz RDM

1) Możesz zabić gracza, który stanowi bezpośrednie zagrożenie dla twojego życia.
2) Jeśli napadasz lub porywasz kogoś, nie możesz go zabić, pod warunkiem, że przestrzega twoich poleceń. Wyjątkiem są sytuacje, gdy podczas negocjacji z policją nie spełniają twoich żądań lub gdy sam zakładnik nie przestrzega poleceń.
3) RDM nie obejmuje potrącenia pieszego na jezdni/parkingu (poza przejściem dla pieszych i wyznaczonymi ścieżkami), chyba że czyn był celowy.
4) Masz prawo poprosić kogoś o opuszczenie twojej posesji (musisz go o tym poinformować i dać mu 30 sekund na reakcję) lub auta. Jeśli napastnik odmówi, możesz użyć siły, aby się go pozbyć.
5) Jeśli zostaniesz okradziony, po zakończeniu akcji możesz zacząć strzelać do napastnika po upływie 1 minuty.

### Metagaming

1) Można korzystać z zewnętrznych komunikatorów, pod warunkiem, że informacje z OOC nie są przenoszone do IC.
2) Twoja postać nie może korzystać z informacji, które są poza jej zasięgiem wiedzy.
3) Jeśli zginiesz i nie zostaniesz ożywiony przez medyka, a twoja śmierć była wynikiem interwencji gracza, odrodzisz się na spawnie. Twoja postać nie pamięta, co się stało podczas incydentu i kto w nim uczestniczył.

### Napaść/okradanie/rajdowanie

1) Jeśli obrabowałeś/napadłeś na kogoś, możesz ponownie wykonać tę samą czynność na tej samej osobie dopiero po upływie 15 minut.
2) Jeśli zrajdowałeś czyjąś bazę/posiadłość, możesz ponownie wykonać tę samą czynność dopiero po upływie 25 minut (dotyczy to również Policji/SWAT).
3) Możesz okraść daną osobę maksymalnie na $5,000.
4) Ofiara ma prawo odmówić wykonania polecenia napastnika, jeśli jest ono niewłaściwe lub irracjonalne.
5) Wszelkie niepokojące zachowania ofiary (zmiana przedmiotów w ręce, wyciąganie broni, strzelanie, bieganie po wcześniejszym ostrzeżeniu by się zatrzymała, dziwne obracanie się) mogą być powodem do zabicia przez osobę napadającą.
6) Podczas rajdu, po przejęciu danej bazy/posiadłości (Łącznie z Ratuszem, komisariatem PD itp.), możesz przebywać w niej maksymalnie 15 minut. Po upływie tego czasu musisz niezwłocznie opuścić miejsce.
7) Możesz porwać kogoś na maksymalnie 10 minut. Po upływie tego czasu musisz go bezpiecznie uwolnić.
8) Kradzież wyposażenia medycznego (Łóżka, krew, stojaki, dotyczy to również Karetki) jest zabroniona.
9) Okradanie/niszczenie/poddawanie itd. osób na pracach z kategorii LEGALNE (Nie dotyczy Obywatela) jest zabronione.
10) Jeśli ktoś ukradnie samochód i poinformuje o tym właściciela samochodu na czacie OOC, ten nie może go odzyskać przez 10 minut.
11) Jeśli ktoś napada na ciebie z bronią i celuje do ciebie, musisz przestrzegać zasady FearRP. Nie możesz wtedy wyjmować broni, celowo utrudniać lub uciekać.

### Budowanie

1) Spamowanie propami oraz korzystanie z nich do latania jest zabronione.
2) Tworzenie propów w celu dostania się do budynku policji lub cudzej bazy jest zabronione.
3) W trakcie większych prac budowlanych musisz ustawić znak “BUDOWA”, a napis musi być widoczny z wymaganym rozmiarem czcionki 100. Dzięki temu nikt nie może prowadzić z tobą żadnych akcji, a ty sam nie możesz nic odgrywać do momentu usunięcia znaku. Ten znak jest przeznaczony wyłącznie do budowy bazy, a podczas gdy taki znak jest ustawiony, nie możesz zarabiać w żaden sposób. Wykorzystywanie znaku do unikania akcji roleplay będzie karane.
4) Baza musi być jasna i prosta; nie może wymagać od gracza kucania, pełzania, skakania, ani zawierać ukrytych przycisków, labiryntów, zagadek itp.
5) Keypady muszą być zamontowane na każdych fading doorsach, z których można skorzystać. Minimalny czas otwierania to 5 sekund.
6) Wszystkie konstrukcje muszą przestrzegać praw fizyki, administrator może usunąć część bazy, która nie przestrzega praw fizyki.
7) Za złamanie jakiegokolwiek punktu regulaminu dotyczącego mieszkań, administrator może usunąć całą zawartość mieszkania i zmusić gracza do jego sprzedaży.
8) Zabrania się stawiać propów w posiadłościach, które nie należą do ciebie.
9) Zabrania się stawiać propów, które widocznie omijają zabezpieczenia lub wystają poza mapę.
10) Wejście do bazy musi być wystarczająco szerokie, aby umożliwić swobodne przejście gracza.
11) Wejście do bazy, na którym jest postawiony Keypad, musi być oznaczone innym kolorem niż ściany bazy.
12) Zabrania się stawiania przejść "ONE WAY" - czyli przejść, przez które można wejść, ale z których nie można wyjść.
13) Przypisywanie Keypadów do Fadedorsów:

- W bazie może znajdować się maksymalnie 3 fadedorsy.
- Każdy fadedoors mogą mieć przypisane maksymalnie 2 keypady..
- Gracz może posiadać maksymalnie 4 okna do strzelania.
14) Na wejściu do bazy nie może znajdować się byt, który zadaje obrażenia (Pompa od Mety, Reaktor od Bitcoinów) i uniemożliwia graczowi swobodne przejście do bazy
15) Budowanie baz na terenach zielonych lub chodnikach jest dozwolone, pod warunkiem, że twoja baza nie utrudnia przemieszczania się innych graczy.
16) Budowanie bezcelowych konstrukcji w miejscach publicznych, które przeszkadzają innym graczom, jest zabronione i może zostać usunięte bez ostrzeżenia.
17) Jest zabronione tworzenie baz, konstrukcji lub obiektów, które blokują dostęp do NPC, obiektów itp., które są niezbędne dla innych graczy.
18) Nieużywane obiekty pozostawione na terenach zielonych lub posiadłościach mogą zostać usunięte przez członka administracji.
19) Budowle lub obiekty, które zostaną uznane za niestosowne, mogą zostać usunięte przez członka administracji.

## ZASADY PRAC

Obywatel to praca, w której sam decydujesz, czy będziesz zarabiał w sposób legalny czy nielegalny. W regulaminie jest klasyfikowany jako praca nielegalna.

### Prace Nielegalne

1) Prace nielegalne mają możliwość porywania, raidowania, napadania, okradania.
2) Nie są zobowiązane do posiadania licencji na broń, aby z niej korzystać.
3) Specjalistyczne prace, np. Kucharz metamfetaminy, muszą wykonywać swoją prace.
4) Terrorysta ma możliwość przeprowadzenia zamachu co pół godziny.


### Zasady Hitman

1) Hitman ma prawo do eliminacji tylko tych osób, na które otrzymał zlecenie. Zabijanie osób, na które nie ma zlecenia, jest niedozwolone (nie dotyczy samoobrony i osób które staną mu na drodze tzn. Ochrona Burmistrza chroniąca Burmistrza).
2) Ponadto, nie wolno prosić innych za pośrednictwem jakiejkolwiek formy komunikacji o zlecenie.
3) Nie możesz prowadzić żadnej innej działalności przestępczej poza włamaniem się, aby wykonać zlecenie.
4) Jako Hitman nie możesz posiadać swojej posiadłości.
5) Zabrania się oferowania zapłaty w zamian za wydanie zlecenia.
6) Hitman nie może brać udziału w aktywności gangowej.
7) Zakazuje się eliminowania celów w miejscach, gdzie gromadzi się dużo osób.

### Prace Legalne

1) Nie mają prawa do zabijania ludzi, chyba że w obronie własnej.
2) Posiadanie Drukarek jest zakazane.
3) Zakazane jest raidowanie, napadanie, porywanie, okradanie.
4) Posiadanie broni bez zezwolenia jest zakazane.
5) Współpraca z pracami nielegalnymi jest zakazana.
6) Jako praca legalna MUSISZ wykonywać swoje obowiązki.
7) Zakazane jest oszukiwanie (np. niepłacenie) osób na pracy kucharza oraz fruitslicera
8) Zakazane jest oszukiwanie innych (np. niepłacenie) jako kucharz oraz fruitslicer
9) Jeżeli jako praca legalna masz wyznaczone miejsce swojej pracy (drzwi ustawione na daną pracę), jesteś zobowiązany do wykonywania tam swojej pracy, chyba że jest tam zbyt dużo osób, aby ją tam wykonywać.

### Burmistrz

1) Burmistrz nie może współpracować z przestępcami.
2) Burmistrz może przyjmować łapówki, jeśli na serwerze jest więcej niż 15 graczy, i minimum 2 policjantów.
3) Obowiązkiem Burmistrza jest zarządzanie miastem.
4) Jako Burmistrz wymagane jest dodanie przynajmniej 2 praw w ciągu 10 minut od zostania burmistrzem.
5) Zakazuje się wprowadzania Stanu Wyjątkowego (SW) bez powodu.
6) Stan Wyjątkowy może trwać maksymalnie 15 minut.
7) Praca Burmistrza może posiadać maksymalnie broń krótką/broń białą (pistolet/nóż).
8) Jako Burmistrz nie możesz zalegalizować DRUKAREK PIENIĘDZY, METY itp. (wyjątek stanowi zalegalizowanie narkotyków lekkich).
9) Zwalnianie funkcjonariuszy Służb bez uzasadnionego powodu jest zakazane.
10) Burmistrz nie może posiadać domu/kupować drzwi, jego miejsce znajduje się w komisariacie oraz ratuszu.
11) Burmistrz ma prawo do budowania na terenie komisariatu policji oraz ratuszu, oraz budowanie małej ilości obiektów na całej mapie.
12) Tworzenie praw, które są nieodpowiednie, mijają się z celem RolePlayu jest zakazane.
13) Wypłacanie pieniędzy z funduszu miasta na cele własne jest zakazane.
14) Burmistrz ma 5 minut czasu na postawienie swojej bazy, dopiero po upływie tego czasu może zostać zraidowany bądź porwany.
15) Koparki bitcoinów, drukarki jak i produkcja narkotyków są nielegalne (Burmistrz nie może tego zmienić w prawie).
16) Maksymalna kwota, jaką możesz wziąść za licencję na broń, to $5,000.

### Policja i SWAT

1) Policja i SWAT mają na celu ochronę obywateli.
2) Policja, za zgodą Burmistrza/Szefa Policji, ma prawo do budowy punktów kontrolnych, progów zwalniających, ale punkty kontrolne i progi zwalniające nie mogą ograniczać poruszania się po chodniku.
3) SWAT i Szef Policji mają prawo do ogrodzenia terenu, na którym odbywa się Akcja Policyjna. Policja może oznaczyć teren akcji Textscreene. (Teren może blokować tylko połowę ulicy, druga połowa musi być swobodna do przejazdu innych graczy)
4) Policja i SWAT mają pełne prawo aresztować gracza, który wkroczył na wcześniej oznaczony teren Akcji Policyjnej (Oznaczenie musi o tym informować i być widoczne), gdy ten został poinformowany o odejściu i nie podporządkował się poleceniu.
5) Policja i SWAT nie mogą współpracować z przestępcami.
6) Policja i SWAT muszą przestrzegać przepisów ruchu drogowego. Wyjątek stanowi radiowóz z włączonymi sygnałami świetlnymi oraz dźwiękowymi (Nie dotyczy UAZa 452).
7) Jako Policjant i SWAT nie można zabijać/aresztować/raidować innych obywateli bez powodu.
8) Bezpodstawne przeszukiwanie/tazerowanie/pałowanie/skuwanie obywateli jest zakazane.
9) Policja i SWAT nie mają prawa stawiać KOS’ów.
10) Policja i SWAT za zgodą Burmistrza/Komisarza Policji mają prawo stawiać textscreeny informujące obywateli, że po wkroczeniu na dany teren zostaną aresztowani (AOS).
11) Policja i SWAT nie mogą posiadać zakupionych drzwi/posiadłości.
12) Priorytetem policji jest aresztowanie złoczyńcy, a nie jego zabicie, jeżeli jest to możliwe.
13) Policja nie może zacząć strzelać do osoby uciekającej (dotyczy również strzelania w opony) dopóki nie zacznie ona strzelać, bądź bezpośrednio zagrażać innym obywatelom, lub jak pościg trwa więcej niż 2 minuty.
14) Policja może zacząć strzelać do pojazdu/osoby, która na jego oczach ukradła mu radiowóz.
15) Policja może zatrzymywać inne pojazdy i prowadzić pościgi tylko w samochodach policyjnych (które może kupić i mają sygnały).
16) Zakazuje się używania kajdanek/tazera, gdy napastnik otwiera ogień z broni palnej.
17) Policja i SWAT nie mogą stawiać kolczatek w losowych lokacjach, użycie ich musi być uzasadnione.
18) Policja ma prawo odholować pojazd na parking policyjny, jeżeli zakłóca porządek w mieście, np. stoi źle zaparkowany itp.

### Menel
1) Jako bezdomny nie możesz posiadać drzwi/posiadłości.
2) Zakazuje się mieszkania ze współlokatorem.
3) Bezdomny może posiadać tylko broń białą.
4) Zakazuje się stawiania propów w obrębie PD/Ratuszu/Szpitala.

### Pies
1) Jako pies nie możesz wykonywać jakichkolwiek akcji ludzkich (Strzelanie, otwieranie drzwi, prowadzenie pojazdami, rozmawianie itp.)
2) Jako pies jedyne z czego możesz korzystać to ze swepu psa.
3) Jako pies nie możesz budować lub posiadać posiadłości/bazy.
4) Jako pies nie możesz gryźć, używać pięści (Nie licząc psa policyjnego który ma swepa z gryzieniem)

### Terrorysta

1) Jako terrorysta masz prawo użyć materiału wybuchowego (C4) raz na 30 minut.
2) Zabrania się używania C4 do atakowania baz lub zabijania osób w ich wnętrzu.
3) Nie jest dozwolone posiadanie własnych posiadłości ani baz jako terrorysta.
4) Terroryzm może być przeprowadzany tylko w miejscach publicznych.
5) Współpraca z innymi osobami/pracami jest surowo zabroniona.

### Ochrona Burmistrza

1) Wykonywanie obowiązków ochrony burmistrza jest niedozwolone, gdy burmistrz nie jest obecny.
2) Ochrona burmistrza jest zobowiązana do wykonania wszystkich rozkazów burmistrza, pod warunkiem, że są one zgodne z prawem.
3) Najważniejszym zadaniem ochrony burmistrza jest zapewnienie bezpieczeństwa jego życia.
4) Ochrona burmistrza powinna zawsze znajdować się w bliskim zasięgu od burmistrza.
5) Ochrona burmistrza ma prawo do korzystania z pojazdu (limuzyny), ale tylko na wyraźne polecenie burmistrza.
6) Pojazdy uprzywilejowane, przypisane do ochrony burmistrza, mogą być wykorzystywane wyłącznie do celów ochrony i transportu burmistrza.
7) Nie jest dozwolone posiadanie własnych posiadłości ani baz jako ochrona burmistrza.

## POZOSTAŁE ZASADY

1) Zabrania się skanowania oraz strzelania przez szpary lub propy redukujące obrażenia.
2) Przy walkach w bazie (na raidzie) OBROŃCA BAZY ODDAJĄCY STRZAŁY MUSI BYĆ WIDOCZNY OD PASA W GÓRĘ.
3) Bronie które dostajesz od razu po zrespieniu się możesz wykorzystywać je tylko do celów które są priorytetem twojej klasy i do samoobrony (np. płatny zabójca startową broń którą dostaje może wykorzystać tylko do zabijania osób na które ma zlecenie i do samoobrony).
4) Kiedy straciłeś przytomność i medyk udziela ci pomocy, nie możesz sam się zrespić (musisz poczekać, aż medyk Cię podniesie), chyba że medyk nie jest w stanie udzielić ci pomocy.
5) Zmiana klasy tylko po to, aby ominąć odsiadkę w więzieniu/Uniknąć akcji RolePlay, jest zakazana.
6) Podszywanie się pod już istniejące prace za pomocą komendy /job jest zakazane.
7) Imię postaci musi być zapisane za pomocą alfabetu łacińskiego i musi zawierać wielką literę tylko i wyłącznie na początku imienia oraz nazwiska.
8) Pomijanie czasu odrodzenia poprzez wykorzystanie błędów serwera jest zakazane.
9) Wykorzystywanie błędu związanej ze zmianą miejsc siedzących podczas bycia zakutym jest zakazane.
10) W przypadku pojazdów cywilnych, modyfikacje przeznaczone dla pojazdów służbowych są zabronione, chyba że jest to uzasadnione dobrym przebiegiem akcji roleplay.
11) Specjalizowane prace muszą znaleźć miejsce na swój lokal/bazę nie później niż 10 minut po zrespawnieniu się.
12) Użycie /demote, musi odbyć się z konkretną podstawą, użycie komendy bez powodu jest zakazane.
13) Zakazuje się, kradzieży pojazdów prac Konserwatora Ulicznego, Mechanika, Serwisanta Hulajnóg.

## Podstawowe zasady RolePlay

> OOC (Out Of Character)– Świat, poza grą.
> MG (Metagaming) – Jest to wykorzystywanie informacji OOC w IC.
> PG (Power Gaming) - Wymuszenie na kimś akcji RP bez możliwości reakcji. / Przykład : /me podchodzi i uderza tak że umiera
> BW (Brutally Wounded) – Stan w którym znajduje się postać po otrzymaniu mocnych obrażeń.
> RDM (Random Deathmatch) – Zabijanie bez powodu.
> RD (Random Damage) - Zdananie obrażeń bez powodu.
> RDA (Random Arrest) - Aresztowanie bez powodu.
> VDM (Vehicle Deathmatch) – celowe przejeżdżanie innych osób w celu zabicie ich.
> NLR (New Life Rule) - Zasada nowego życia, nie pamiętasz co się stało przed twoją śmiercią.
> CL (Combatlog) – Opuszczenie rozgrywki podczas akcji RP.
> FailRP – Złe odegranie akcji RP.
> FearRP - (zasada strachu) jest zasadą mówiącą jasno, że podczas gdy przeciwnik celuje do nas z broni palnej większego kalibru, strona poszkodowana musi podporządkować się napastnikowi, niepodporządkowanie się napastnikowi wiąże się ze złamaniem zasady FearRP.
> RDA (Random Arrest) – Aresztowanie bez powodu przez policje.
> LTAP - Celowe wyjście z serwera w celu uniknięcia kary.
> Voice Abuse - Nadużywanie mikrofonu i czatu głosowego, np. Puszczając Bindy
> False Demote - Degradacja z pracy gracza bez konkretnego powodu
> Fail Advert - Niepoprawne używanie /advert, aby np. zwyzywać kogoś w świecie IC
> SelfSupply - Zakupienie rzeczy które sprzedaję twoja obecna praca. A potem zmiania jej i korzystanie z tej rzeczy.

> AOS - Arrest On Sight, aresztowanie po przekroczeniu danego przejścia. Policja ma prawo aresztować osobę znajdującą się za tabliczką z wyznaczonym AOSem. (Policjant musi najpierw ostrzec przed aresztowaniem, wyprosić taką osobę i dać jej czas na wyjście. Dozwolone jest wejście za zgodą dowolnego policjanta)
> Trolling - Utrudnianie rozgrywki innym graczom, umyślne uprzykrzanie komuś oraz celowe łamanie bądź omijanie regulaminu.
> Skróty od nadużyć propami.
> PropBlock – Blokowanie propem.
> PropKill - Zabijanie propem.
> PropPush - Popychanie propem.
> PropSurf - Surfowanie propami.
> PropClimb - Wspinanie propami.
> PropSpam – Spamienie propami.
> PropFly – Latanie na propie.
> PropGeneralAbuse - Generalne naduzywanie propów
> Dostępne komendy narracyjne na serwerze
> /me- Służy do opisywania czynności wykonywanych przez naszą postać.
> /advert - Służy tylko i wyłącznie do pisania reklam.
> /opis - Słuzy do opisania


### ZASADY VIPa

1) Celowe udostępnianie rzeczy, do których dostęp ma wyłącznie ranga VIP, jest zakazane.
2) Zasady korzystania z Votekicka:
- Na serwerze nie może być administracji i żaden administrator nie może wejść na serwer w tym momencie.
- Osoba, przeciwko której użyty jest votekick, musi działać łamiąc regulamin w taki sposób, który przeszkadza wielu graczom.
- Każdy votekick spełniający powyższe punkty musi mieć podany dobrze tłumaczący powód wyrzucenia takiej osoby z serwera.
- Użycie votekicka musi zostać później zgłoszone administracji
- Gdy wszystkie podpunkty zasady 2 są spełnione, można użyć komendy votekick.
3) Częste naruszanie zasad określonych dla danej pracy (dla VIPa) może skutkować stałym odebraniem dostępu tej pracy dla danej osoby.

### ZASADY Gangów

1) Udział w jakiejkolwiek aktywności gangowej jest dozwolony tylko podczas pracy obywatela lub w pracach z kategorii nielegalnych.
2) Podczas jakichkolwiek wojen/walk gangów, ofiarami nie mogą być niepowiązani i niewinni cywile.
3) Wojna gangów może być przeprowadzona tylko i wyłącznie za pomocą skryptu.
4) Blokowanie dostępu do flagi za pomocą propów jest zabronione. Przeciwne drużyny muszą mieć możliwość jej przejęcia.